Folklór

Spevácka skupina Radosť

Radosť je ženská spevácka skupina, ktoré vznikla popri Klube jednoty dôchodcov. Vedie ju a na heligónke sprevádza pán Šutriepka Štefan. Svojimi vystúpeniami spríjemňujú rôzne podujatia v obci napr. pri stavaní májov, posedení s dôchodcami, ale aj v okolitých obciach na ich podujatiach. Majú za sebou aj zahraničné vystúpenie v Českej republike na Kohútke a úzko spolupracujú so speváckou skupinou Rožnovec a spolu organizujú kultúrne dianie v obci.

Skupina Rožnovec

Rožnovec je naopak mužská spevácka skupina. Vznikla v roku 2010. Spočiatku bola iba spevácka postupne rozširuje sprevádzanie hudobnými nástrojmi – heligónka, kontrabas, ozembuch a gitara. Svojou činnosťou oživila tradíciu fašiangových sprievodov, tradičnej veľkonočnej oblievačky, stavanie májov, organizovanie kultúrnych podujatí v obci a absolvovala vystúpenia v okolitých obciach i v zahraničí – Bezhraničné valašení 2010– Kohútka – ČR. Do svojich radov príjme každého, kto má rád folklór a je ochotný sa mu venovať a sú otvorení aj dievčatám a ženám.

   

návod na geoportál:  TU 

Cestovný poriadok SAD TN:

 

 

 

                  

 

Kontakt

Obec Zubák Zubák č.164
020 64
0424710610 - OcÚ Zubák
0948097011 - OcÚ Zubák
0908601605 - starosta
obeczubak@stonline.sk