Plánovaná odstávka SSD a.s.

24.09.2020 07:30

Na základe oznámenia, ktoré bolo obci doručené spoločnosťou SSD. a.s. Vám oznamujeme, že dňa 24.9.2020 v čase 07:30 do 19:30 bude v CELEJ obci prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na distribučnej sústave.

   

 

 

                  

 

Kontakt

Obec Zubák Zubák č.164
020 64
0424710610 - OcÚ Zubák
0948097011 - OcÚ Zubák
0908601605 - starosta
obeczubak@stonline.sk