Výmena vodomerov a odpočet spotrebovanej vody

18.06.2020 08:00

Oznamujeme občanom napojeným na obecný vodovod, že u nich budú v dňoch 18.6. a 19.6. 2020 v čase od 08:00h do 15:00h menené vodomery v rámci periodickej údržby. Výmena sa bude týkať odberných miest na rodinných domoch so súpisným číslom:

18.6.2020

20, 24, 25, 26, 30, 33, 416, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 88, 104, 112, 113, 124, 427, 367, 204, 206, 308, 208, 210, 213, 214, 215, 218, 305, 306, 411, 221, 228

19.6.2020

231, 268, 267, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 284, 431, 304, 234, 303, 302, 240, 237, 247, 249, 251, 255, 257, 259, 261, 263, 266, 264, 262, 260, 258, 252, 254, 285, 286, 408, 287, 289, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 424, 419, 538, 298, 402, 300, 399

V priebehu týchto dní bude prebiehať aj odpočet stavu vodomerov u ostatných obyvateľov napojených na obecný vodovod

Žiadame občanov, aby zo šachty boli odstránené všetky cudzie predmety, čím urýchlia celú výmenu a odpočet len na čas nevyhnutný.

Žiadame občanov, aby sprístupnili vodovodné šachty osobám povereným obcou. Zároveň oznamujeme týmto občanom, že vodné si budú môcť prísť uhradiť na OcÚ od 24.6.2020  

   

 

 

                  

 

Kontakt

Obec Zubák Zubák č.164
020 64
0424710610 - OcÚ Zubák
0948097011 - OcÚ Zubák
0908601605 - starosta
obeczubak@stonline.sk