Novinky

31.12.2020 00:00
V zmysle § 4, ods. 6 zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obec Zubák zverejňuje podiel vytriedenosti...
13.03.2020 07:00
Vývoz domového odpadu v mesiaci marec sa uskutoční dňa 13.03. /piatok/ a 27.03.2020 /piatok/    
04.03.2020 08:00
      Obecný úrad oznamuje občanom, že zber plastov, jedlých olejov a tukov sa uskutoční dňa 04.03.2020, t.j. v stredu. Žiadame občanov, aby si vrecia s plastami  a nádobami s jedlými olejmi a tukmi vyložili v stredu ráno pred brány svojích rodinných domov.  
29.02.2020 07:00
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 4. novembra 2019  o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky   OZNÁMENIE Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 E-mailová adresa na doručenie žiadosti o voľbu...
25.02.2020 08:00
Vedúca pošty oznamuje občanom, že pobočka POŠTY bude dňa 25.2.2020 zatvorená.
24.02.2020 07:10
7. nedeľa v cezročnom období Pána, rok A 23. februára 2020 Streda: Popolcová streda – deň pokánia v celej Cirkvi, pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu Budúca nedeľa: 1. pôstna nedeľa, rok A Rozpis sv....
18.01.2020 10:00
10.01.2020 18:00
   Starosta obce Zubák v zmysle zákona číslo  369/90 Zb. zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10.01.2020  o  18,00  hod.  v zasadačke  OcÚ v  Zubáku, na ktoré Vás týmto pozýva.          ...
15.12.2019 18:00
VZN č. 4 - 2019 o miestnych daniach a komunálnom odpade.docx
15.12.2019 18:00
Schválený rozpočet 2020.xls
15.12.2019 17:00
VZN č. 5-2019 o obecných poplatkoch.docx
09.12.2019 08:14
Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou   podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len „ZVO“)   Identifikácia verejného...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

   

 

                  

 

Kontakt

Obec Zubák Zubák č.164
020 64
0424710610 - OcÚ Zubák
0948097011 - OcÚ Zubák
0908601605 - starosta
obeczubak@stonline.sk