Novinky

31.12.2020 00:00
V zmysle § 4, ods. 6 zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obec Zubák zverejňuje podiel vytriedenosti...
28.10.2020 09:30
ouk Bino v zas. SSD Zubák ver. vyhláška.docx ouk_ssd_12447_Z_km.pdf ouk_ssd_12447_Z_km_celkova.pdf ouk_ssd_12447_Z_sit_celkova.pdf ouk_ssd_12447_Z_sit_detail.pdf  
14.10.2020 08:00
      Obecný úrad oznamuje občanom, že zber plastov, jedlých olejov, tukov a papiera sa uskutoční dňa 14.10.2020, t.j. v stredu. Žiadame občanov, aby si vrecia s plastami  a nádobami s jedlými olejmi a tukmi vyložili v stredu ráno pred brány svojích rodinných domov.  
28.09.2020 07:00
Vývoz domového odpadu v mesiaci september sa uskutoční dňa 28.09.2020 /pondelok/    
24.09.2020 07:30
Na základe oznámenia, ktoré bolo obci doručené spoločnosťou SSD. a.s. Vám oznamujeme, že dňa 24.9.2020 v čase 07:30 do 19:30 bude v CELEJ obci prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na distribučnej sústave.
14.09.2020 07:00
Oznamujeme občanom, že dňa 14.09.2020 /pondelok/ bude OcÚ v Zubáku zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. V nutných prípadoch kontaktujte starostu obce na t.č. 0908601605
09.09.2020 17:00
   Starosta obce Zubák v zmysle zákona číslo  369/90 Zb. zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 09.09.2020  o  17,00  hod.  v zasadačke OcÚ v  Zubáku, na ktoré Vás týmto pozýva.            ...
29.06.2020 07:10
13. nedeľa v cezročnom období, rok A 28. júna 2020 Pondelok: Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť a prikázaný sviatok Štvrtok: Návšteva Panny Márie, sviatok Piatok: Sv. Tomáša, apoštola, sviatok Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka Budúca nedeľa: Sv. Cyrila a Metoda,...
18.06.2020 08:00
Oznamujeme občanom napojeným na obecný vodovod, že u nich budú v dňoch 18.6. a 19.6. 2020 v čase od 08:00h do 15:00h menené vodomery v rámci periodickej údržby. Výmena sa bude týkať odberných miest na rodinných domoch so súpisným číslom: 18.6.2020 20, 24, 25, 26, 30, 33, 416, 35, 36, 37, 38, 39,...
05.06.2020 07:40
Záverečný účet obce za rok 2019.doc
31.05.2020 14:30
Žiadosť na stiahnutie: Žiadosť do MŠ.doc  
28.05.2020 08:00
Oznamujeme občanom, že dňa 28.5.2020 bude OcÚ v Zubáku po celý deň pre verejnosť zatvorený.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

   

 

 

                  

 

Kontakt

Obec Zubák Zubák č.164
020 64
0424710610 - OcÚ Zubák
0948097011 - OcÚ Zubák
0908601605 - starosta
obeczubak@stonline.sk