Budovy a sakrálne pamiatky

Rímskokatolícky kostol zo začiatku 19. storočia stojí na mieste staršieho dreveného kostola.
Sv. Vendelín je patrónom našej obce. Z vďačnosti, že prestal dobytčí mor v 20. rokoch 20. storočia, mu veriaci postavili kaplnku. Kaplnka sv. Vendelína teraz patrí rímsko-katolíckej cirkvi v našej farnosti Zubák.
Rudolf, Eduard a Martin Slabý postavili kaplnku ku cti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v roku 1944 a doteraz sa o ňu aj starajú.
  Dom smútku bol postavený v roku 1981, exteriér stavby projektoval Vendelín Duvač, Nemšová 666 a interiér bol projektovaný Ing. arch. Michaeli a Hasopust. Stavba je umiestnená na juhozápadnej strane miestneho cintorína. Interiér je vybavený žulovým katafalkom, dreveným rečníckym pultom,...

   

 

 

                  

 

Kontakt

Obec Zubák Zubák č.164
020 64
0424710610 - OcÚ Zubák
0948097011 - OcÚ Zubák
0908601605 - starosta
obeczubak@stonline.sk