Oznámenie o zadávaní zákazky: Modernizácia verejného priestranstva na cintoríne v obci Zubák - externý manažment

   

 

 

                  

 

Kontakt

Obec Zubák Zubák č.164
020 64
0424710610 - OcÚ Zubák
0948097011 - OcÚ Zubák
0908601605 - starosta
obeczubak@stonline.sk