Dátum           

 Deň

 Akcia

15.02.2020 Sobota Oslava
05.04.2020 Nedeľa Urbárske pozemkové spoločenstvo
01.08.2020 Sobota Oslava
23.08.2020 Sobota Svadba
28.11.2020 Sobota Oslava
31.12.2020 Štvrtok Silvestrovská kapustnica
13.02.2021 Sobota Fašiangy

 

 

   

 

 

                  

 

Kontakt

Obec Zubák Zubák č.164
020 64
0424710610 - OcÚ Zubák
0948097011 - OcÚ Zubák
0908601605 - starosta
obeczubak@stonline.sk