Zmluvy

Zmluvy sú zverejňované na internete v Obchodnom vestníku na adrese www.justice.gov.sk a v časti verejná vyhláška.

 

   

 

 

                  

 

Kontakt

Obec Zubák Zubák č.164
020 64
0424710610 - OcÚ Zubák
0948097011 - OcÚ Zubák
0908601605 - starosta
obeczubak@stonline.sk