Obecné nariadenia

VZN č. 5-2019 o obecných poplatkoch.docx (44,4 kB)
VZN č. 4 - 2019 o miestnych daniach a komunálnom odpade.docx (78,8 kB)
Zásady odmeňovania.pdf (426949)
VZN č.1 o nakladaní s komunálnymodpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Zubák.pdf
VZN č.4 - 2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf 
1 | 2 | 3 | 4 >>

   

 

                  

 

Kontakt

Obec Zubák Zubák č.164
020 64
0424710610 - OcÚ Zubák
0948097011 - OcÚ Zubák
0908601605 - starosta
obeczubak@stonline.sk