Komisie zloženie

 

- Komisia finančno-plánovacia, pre správu obecného majetku, výstavbu, územné plánovanie, verejné služby a sociálne veci.

Predseda komisie – Ing. Peter Kanderka,

členovia – Bc. Andrea Sedláčková , Janček Jozef

- Komisia pre školstvo, kultúru, šport, obchod, životné prostredie, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo a ochranu verejného poriadku.

Predseda komisie – Mgr. Ivana Valachová,

členovia - Havko Miroslav, Silvester Babača

členovia /neposlanci/ - Štefan Šutriepka, Emília Parohová

- Komisia pre verejný záujem

Predseda komisie - Bc. Andrea Sedláčková

členovia - Jozef Janček, Ing. Peter Kanderka, Miroslav Havko

   

 

 

                  

 

Kontakt

Obec Zubák Zubák č.164
020 64
0424710610 - OcÚ Zubák
0948097011 - OcÚ Zubák
0908601605 - starosta
obeczubak@stonline.sk