rok 2015

  5.3. 14.4. 24.6. 18.9. 3.11. 30.11. 15.12.
Silvester Babača O P P P P P O
Marta Davidová P P P P O O P
Ing. Peter Kanderka P P P P P P P
Mgr. Ivana Valachová P P P P P P P
Miroslav Havko P P P P P P P
Bc. Andrea Sedláčková P P P P P P P
Tibor Zuzík P O O P P P P
P- Prítomný, O - Ospravedlnený, NO - Neospravedlnená absencia

 

 

   

 

 

                  

 

Kontakt

Obec Zubák Zubák č.164
020 64
0424710610 - OcÚ Zubák
0948097011 - OcÚ Zubák
0908601605 - starosta
obeczubak@stonline.sk