10.1. 25.5. 25.6. 9.9.    
M. Havko P O O      
S. Babača P P P      
J. Janček P P P      
I. Valachová O P P      
A. Sedláčková P P P      
P. Kanderka P P P      
T. Zuzík P P O      

O - Ospravedlnený

P - Prítomný

   

 

 

                  

 

Kontakt

Obec Zubák Zubák č.164
020 64
0424710610 - OcÚ Zubák
0948097011 - OcÚ Zubák
0908601605 - starosta
obeczubak@stonline.sk