Výsledky 2009

Obec: Zubák 
Počet platných hlasov spolu: 62
Platné hlasy (počet/podiel)
ĽS-HZDS SaS SMER SZ SDKÚ-DS DS Misia 21 ASV KDS, OKS SMK-MKP KSS SNS LIGA SDĽ SF KDH
13 0 38 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 5
20,96 0,00 61,29 0,00 3,22 0,00 1,61 0,00 1,61 0,00 0,00 3,22 0,00 0,00 0,00 8,06
 
 
         
 
     

 

   

 

 

                  

 

Kontakt

Obec Zubák Zubák č.164
020 64
0424710610 - OcÚ Zubák
0948097011 - OcÚ Zubák
0908601605 - starosta
obeczubak@stonline.sk