Voľby 2016

Ostatné strany nezískali ani jeden hlas.

Zdroj: www.statistics.sk

Skratky politických subjektov – sú neoficiálne skratky použité výhradne na štatistické účely, len pre prezentáciu výsledkov volieb.

 

   

 

 

                  

 

Kontakt

Obec Zubák Zubák č.164
020 64
0424710610 - OcÚ Zubák
0948097011 - OcÚ Zubák
0908601605 - starosta
obeczubak@stonline.sk