Úradná tabuľa

Kúpna zmluva : Kúpna zmluva - p. Martis-Zubák.pdf

Doba zverejnenia: 05.02. - natrvalo

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

 

 

V Zubáku, dňa 06.02.2020

 

Kúpna zmluva : Kúpna zmluva Zuzík Zuzíková.pdf

Doba zverejnenia: 29.01. - natrvalo

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

V Zubáku, dňa 29.01.2020

 

Kúpna mluva: Zmluva Janoško.pdf

Doba zverejnenia: natrvalo

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

V Zubáku, dňa 22.06.2018

 

Darovacia mluva: Babusiakova.pdf

Doba zverejnenia: natrvalo

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

V Zubáku, dňa 12.04.2018

 

Darovacia mluva: Galvanika.pdf

Doba zverejnenia: natrvalo

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

V Zubáku, dňa 12.04.2018

 

Darovacia mluva: TJ Partizán Zubák.pdf

Doba zverejnenia: natrvalo

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

V Zubáku, dňa 12.04.2018

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Vyzva.pdf

 

 

Darovacia mluva: Darovacia zmluva - ASFA - KDK.pdf

Doba zverejnenia: natrvalo

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

V Zubáku, dňa 02.11.2017

 

Darovacia mluva: Darovacia zmluva - HD-Drill.pdf

Doba zverejnenia: natrvalo

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

V Zubáku, dňa 27.10.2017

 

Darovacia zmluva: Darovacia zmluva - Potecký Peter.pdf

Doba zverejnenia: natrvalo

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

V Zubáku, dňa 01.08.2017

 

Uznanie dlhu a dohoda o splátkach: Uznanie dlhu a dohoda o splátkach.pdf

Doba zverejnenia: 12.12.2016 – 31.12.2016

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

Úradná tabuľa Obce Zubák pri Obecnom úrade v Zubáku.

V Zubáku, dňa 12.12.2016

 

Zmluva o dielo: Zmluva Markon studio.pdf

Doba zverejnenia: natrvalo

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

Úradná tabuľa Obce Zubák pri Obecnom úrade v Zubáku.

V Zubáku, dňa 11.01.2016

 

Zámenná zmluva: Zámenná zmluva a dodatok č.1.pdf

Doba zverejnenia: 26.05.2017 – natrvalo

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

Úradná tabuľa Obce Zubák pri Obecnom úrade v Zubáku.

V Zubáku, dňa 26.05.2017

 

 

 
 

 

       Pavol Gelo

                                                                 starosta obce

 

   

 

                  

 

Kontakt

Obec Zubák Zubák č.164
020 64
0424710610 - OcÚ Zubák
0948097011 - OcÚ Zubák
0908601605 - starosta
obeczubak@stonline.sk